Forsiden Sagnet Søen Gården Besætningen Juletræerne Den gamle stald Zoneterapi & massage

Sølund

Gårdens bygninger er opført ad flere gange. Stuehuset og de to sidelænger hhv. mod nord og syd menes at være bygget omkring 1880. Længen mod vest sansynligvis i perioden 1903-1910. Det tilbyggede maskinhus og stakladen er opført i 1970erne.
Ejeren af Tammestrupgården proprietær Nicolai Henneberg Harder fik i 1877 skøde på matr. nr 11 af Lund by, Hørning sogn. Hans svigersøn Peter Reinholt Lorange fik ideen til udtørring af søen. Der blev lavet en overenskomst med lodsejerne af de omgivende ejendomme, gående ud på, at de uden nogen udgift skulle have 60 favne (omkr. 113 m.) af det indvundne areal ud for deres ejendom.
Harder byggede gården og efter hans død i 1883 fik svigersønnen skøde på "Sølund". Købesummen var 30.000 kr + 1150 kr. i forbindelse med udpumpningen. 5 år senere solgte Lorange gården videre og herefter gik den fra hånd til hånd med ret korte mellemrum indtil 1925. I de 37 år blev gården handlet mindst 10 gange. Fra 1903 til 1918 var ejerne brødrene Vestergaard, først Jens og så Jacob. Sidstnævnte købte jord indtil og byggede vestlængen med en stor kostald samt kørelo. I årene omkring 1914-18 steg prisen på landbrugsejendomme meget. Jacob Vestergaard solgte "Sølund" for 100.000 kr. i 1918. Året efter blev den solgt videre for 143.000 kr.
6 år senere var priserne faldet, ligeså var produktionspriserne og dette sammen med et slemt år med høj vandstand i engene gjorde, at gården i 1925 blev solgt med et stort tab.
Køberen var Knud Thomsen, formand for Randers Andels Svineslagteri samt flere tillidsposter indenfor landbruget. Hans kone var fjerkræ-avler i større stil, hvortil der blev bygget et stort samt to mindre hønsehuse.
Hvor længe Knud Thomsen's boede på og var ejer af Sølund er lidt usikkert, men det formodes at være indtil midt i 1940erne. De følgende år indtil 1952 var nedbrydende for gårdens tilstand. En ejer havde fjerkræ gående næsten overalt - inde i stuehuset. Senere blev den købt af ejendomshandlere og ribbet for alt værdifuldt løsøre. Søen stod igen med vand hele året og bygningerne forfaldt.
I 1952 opstod ideen med at tørlægge søen igen, og 75 år efter den første udtørring blev vandet atter pumpet ud; denne gang med henblik på en permanent tørlæggelse hele året. Initativtager til projektet var entreprenør Johannes Sørensen og landmand Aksel Lund fra Aarslev. Sidstnævnte købte Sølund, men bosatte sig ikke på gården. En anden familie flyttede ind og huset var igen beboet.
I 1962 besluttede Aksel Lund at sælge Sølund og køber blev hans svigersøn Lauge Byriel, som de næste 30 år sammen med kone og 4 børn fik gården på fode igen. Der blev satset på kvægavl og mælkeproduktion, bygget maskinhus og staklade og tilkøbt mere jord. Stuehuset fik bl.a nyt tag og nye vinduer.
De sidste år blev gården drevet kvægløst og "søen" blev lejet ud til græsning for ungkvæg.
I 1992 var næste generation klar til at overtage. Karin og Karsten Bording kom fra en ejendom i Allestrup og med deres tre børn bygger de nu videre på "Sølunds" historie.

Beliggenheden

Lund by


Byens navn er opstået af en smal skovstrækning, som stod på skrænten langs den sydlige bred af Hals sø. den kaldtes "Høje Lunthe".
Der er forskellige teorier om byens alder. I henhold til et kirkestævne i Hørning lå dengang "Høje Lunthe" på Krogsager Mark og hørte til Krogsager. Ca 100 år senere er der bebyggelse, idet der af beskrivelser af Sønderhalds tingsteder peges på, at Krogsager og Lund drives i fællesskab.
En gammel præste indberetning fra 1622 siger derimod, at Lund havde været købstad da vandet stod så højt, at det fra Hals sø havde forbindelse med havet. Søen med et vandfladeindhold på 66 tdr.land ejedes af gårdene i Lund i fællesskab og den var ret fiskerig.

Gårdens løsøre
ved handelen i 1900


2 heste
12 køer
2 kalve
2 stude
2 svin
10 får
1 dampmaskine med tilbehør
1 centrifugalpumpe
1 møgbør
1 decimalvægt med lodder
1 høpresse
1 rensemaskine
2 stiger
1 træskovl
2 plejle
6 river
1 høkniv
2 koste
1 favnmål
3 transportspande
1 kærne
1 sie
1 karstol
1 kar
1 hjulbør
2 spader
4 forke
1 skovl
1 charabank
3 arbejdsvogne
1 pigekammerseng med klæde =(over- og underdyne, 1 pude og et par lagener)
1 karlekammerseng med klæde
7 kakkelovne
1 komfur
1 grubekedel
1 dampkedel
2 sæt seletøj
2 jernplove
1 svenskharve
1 jern slagharve
1 knivtromle
½ pert i en radrenser
3 slibeværker
1 vandtrug
3 grebe
2 malkestole
8 foderkopper
1 grutningskasse
3 hyppejern
1 hakkelsesmaskine
1 skærebænk
2 save
7 kobindsler
2 spande
2 høleer med drag
1 rulle
1 vand-rende
se billeder

KARIN & KARSTEN S. BORDING . SØLUND . LUNDVEJ 4 . HØRNING . 8900 RANDERS. TELEFON 86 49 60 18 . MAIL bording@mail.dk  VEJVISER