Forsiden Sagnet Søen Gården Besætningen Juletræerne Den gamle stald Zoneterapi & massage


Et sagn

I gamle dage var der en frue til Gammel Estrup, som kom i strid med beboerne omkring Hald Sø angående fiskeriet i søen. Da hun ikke kunne få det med dem, som hun ville, besluttede hun at hævne sig på dem.
Den følgende vinter, da søen var tillagt med et stærkt lag is, lod hun fælde en mængde træer i en, hende tilhørende, skov, og lod derpå træerne slæbe ud på isdækket på søen.
Næste forår, da isen smeltede, sank træerne til bunds, hvorved bevirkedes en næsten fuldstændig ødelæggelse af det førhen så rigelige fiskeri.
Men da den onde frue døde (ca. 1400), kunne hun ikke få ro i sin grav.
Hver nat måtte hun stige op af sin grav og køre fra Gammel Esterup til Hald Sø og tilbage igen.
I sin spøgelses-befordring måtte genfærdet jage med et forspand på fire kulsorte heste gennem Tammestrup, hvorfor porten ind til gården aldrig kunne være lukket. Selv om man om aftenen lukkede den med lås og slå, fandtes den om morgenen stående på vid gab.
En klog person fra egnen gav da det råd, at der skulle skæres et hul forneden i den ene portfløj. Og se, nu viste det sig, at genfærdet med vogn og heste kunne gøre sig så lille, at åbningen var tilstrækkelig til den uundgåelige gennemfart, som fremdeles bliver ved at gå for sig hver nat indtil dommedag.


Sandhedsvidne - og en anden variation

Omkring 1870 var Ane Laursdatter Kjær stuepige på Tammestrupgården.
En aften først på året sad hun sammen med gårdens karl og ventede på herskabet, som var ude på besøg. Henad kl. 1 hørte de begge en vogn komme ind i gården i stærk fart. Ane løb ud og åbnede fordøren for herskabet mens karlen gik gennem køkkendøren ud for at tage imod hestene. men der var intet køretøj. Karlen forklarede bagefter, at han så noget som en sort sky forsvinde gennen "gabet" mellem stuehus og udhuslængen. Ane havde intet set, kun hørt vognen.
Lidt senere kom herskabet hjem, og Ane fortalte hvad hun og karlen havde oplevet. -"Det skal du ikke bryde dig om", sagde fruen, "den vogn har jeg hørt flere gange og det er rigtig nok, den kommer en nat lidt ind i det nye år". Hun fortalte endvidere, at det mærkelige fænomen skyldtes en grevinde fra Gammel Estrup, der ikke kunne finde ro i graven, fordi hun i levende live havde svoret sig Hald Sø til ved at påstå, at hun stod på sin egen jord; hun havde nemlig taget jord i sine sko hjemmefra, - et trick, som Vorherre altså ikke ville annerkende.
Tammestrupgården var bygget hen over den gamle vej, derfor måtte grevinden gennem den: Porten måtte ikke lukkes, så ville den blive splintret; det kunne dog undgås, når der var et hul i den ene af portfløjene.

"Damen" er savet ud af et gammelt elmetræ og skulpturen er udført af Bjarne Jensen, Auning.

KARIN & KARSTEN S. BORDING . SØLUND . LUNDVEJ 4 . HØRNING . 8900 RANDERS. TELEFON 86 49 60 18 . MAIL bording@mail.dk  VEJVISER